Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2020

Data: 30.07.2020

Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.