Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solution za I półrocze 2022

Data: 03.08.2022

Raport półroczny Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.