Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2019 r.

Data: 01.08.2019

Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku.