Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2020

Data: 30.07.2020

Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.