Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2021

Data: 29.07.2021

Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku.