Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions za I półrocze 2022

Data: 03.08.2022

Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.