Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2017 r.

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

Data: 06.03.2018

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2017 r.

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

więcej

Oświadczenie Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Temat: Oświadczenie Grupy Kapitałowej Asseco na temat informacji niefinansowych za rok 2017, obejmujące informacje niefinansowe dotyczące Grupy za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco BS za 2016 rok

Data: 03.03.2017

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Data: 03.03.2017

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

więcej

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Data: 03.03.2017

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Data: 03.03.2017

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

Data: 03.03.2017

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Data: 02.03.2016

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Data: 02.03.2016

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.

więcej

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Data: 02.03.2016

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2015 r.

Data: 02.03.2016

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Data: 02.03.2016

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Data: 03.03.2015

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Data: 03.03.2015

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014.

więcej