Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Data: 03.03.2015

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2014 r.

Data: 03.03.2015

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Data: 03.03.2015

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Data: 05.03.2014

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Data: 05.03.2014

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

więcej

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

Data: 05.03.2014

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2013 r.

Data: 05.03.2014

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Data: 05.03.2014

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Data: 04.03.2013

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Data: 04.03.2013

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

Data: 04.03.2013

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2012 r.

Data: 04.03.2013

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Data: 04.03.2013

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Data: 07.03.2012

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

Data: 07.03.2012

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w 2011 roku

więcej

Raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok

Data: 07.03.2012

Temat: Raport audytora z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011

więcej