Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Data: 04.03.2013

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

Data: 04.03.2013

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2012 r.

Data: 04.03.2013

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Data: 04.03.2013

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Data: 07.03.2012

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

Data: 07.03.2012

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w 2011 roku

więcej

Raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok

Data: 07.03.2012

Temat: Raport audytora z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011

więcej

Opinia audytora do sprawozdania finansowego za 2011 rok

Data: 07.03.2012

Temat: Opinia audytora do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011

więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

Data: 07.03.2012

Temat: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. w 2011 roku

więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 r.

Data: 09.03.2011

Temat: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. w 2010 roku

więcej

Raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Temat: Raport audytora z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Data: 09.03.2011

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w 2010 roku

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010

więcej

Opinia audytora do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Temat: Opinia audytora do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010

więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Data: 11.03.2010

Temat: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez  Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna w 2009 roku

więcej

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Data: 11.03.2010

Temat: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta

więcej