Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego rewidenta

Data: 11.03.2010

Temat: Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku

więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Data: 11.03.2010

Temat: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez  Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna w 2009 roku

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

Data: 11.03.2010

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działaności Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009

więcej

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Data: 11.03.2010

Temat: Opinia niezależnego biegłego rewidenta

więcej

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Data: 11.03.2010

Temat: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

Data: 15.04.2009

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnai 2008 roku

więcej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Data: 15.04.2009

Temat: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008.

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Data: 15.04.2009

Temat: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.

więcej