Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport Biegłego rewidenta

Data: 15.04.2009

Temat: Raport biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2008 rok

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok

Data: 10.04.2008

Temat: Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007.

więcej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 rok

Data: 10.04.2008

Temat: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007.

więcej

Sprawozdanie finansowe GK Asseco BS za 2007 rok

Data: 10.04.2008

Temat: Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions za rok zakończony 31 grudnia 2007.

więcej

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Data: 10.04.2008

Temat: Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2007.

więcej

Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2007

Data: 10.04.2008

Temat: Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2007.

więcej

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Data: 00.00.0000

Temat: Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solultons dotyczące Komitetu Audytu.

więcej