Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za 2022 rok

Data: 01.03.2023

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

więcej

Wybrane dane finansowe za 2022 rok

Data: 01.03.2023

Temat: Wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2022 rok.

więcej

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 01.03.2023

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2022 rok.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku

Data: 01.03.2023

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A w 2022 roku.

więcej

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego

Data: 01.03.2023

Temat: Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2022 roku.

więcej

Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej

Data: 01.03.2023

Temat: Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

więcej

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions

Data: 01.03.2023

Temat: Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

więcej

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Data: 01.03.2023

Temat: Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solultons dotyczące Komitetu Audytu.

więcej

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru firmy audytorskiej

Data: 01.03.2023

Temat: Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotyczące wyboru firmy audytorskiej za 2022 rok

więcej

Sprawozdanie Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2021 rok

Data: 30.03.2022

Temat: Sprawozdanie Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2021 rok.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za 2021 rok

Data: 01.03.2022

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

więcej

Wybrane dane finansowe za 2021 rok

Data: 01.03.2022

Temat: Wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2021 rok.

więcej

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 01.03.2022

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2021 rok.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku

Data: 01.03.2022

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A w 2021 roku.

więcej

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego

Data: 01.03.2022

Temat: Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 roku.

więcej

Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej

Data: 01.03.2022

Temat: Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

więcej