Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Data: 11.03.2010

Temat: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta

więcej

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Data: 11.03.2010

Temat: Opinia niezależnego biegłego rewidenta

więcej

Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego rewidenta

Data: 11.03.2010

Temat: Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku

więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Data: 11.03.2010

Temat: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez  Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna w 2009 roku

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

Data: 11.03.2010

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działaności Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009

więcej