Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Opinia audytora do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Temat: Opinia audytora do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Data: 09.03.2011

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w 2010 roku

więcej

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010

więcej

Raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Temat: Raport audytora z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010

więcej

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 r.

Data: 09.03.2011

Temat: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. w 2010 roku

więcej