Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Data: 04.03.2013

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Data: 04.03.2013

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

Data: 04.03.2013

Temat: Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2012 r.

Data: 04.03.2013

Temat: Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Data: 04.03.2013

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej