Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe GK Asseco BS za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Temat: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco BS za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

więcej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2017 r.

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

Data: 06.03.2018

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2017 r.

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

więcej

Oświadczenie Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Temat: Oświadczenie Grupy Kapitałowej Asseco na temat informacji niefinansowych za rok 2017, obejmujące informacje niefinansowe dotyczące Grupy za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

więcej