Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Data: 27.02.2019

Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej sporządzona zgodnie z przepisem § 70 ust. 1 pkt 7. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.