Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions

Data: 01.03.2023

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.