Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2019

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.