Opinia audytora do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Opinia audytora do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010