Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Data: 03.03.2017

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016.