Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. sporządzone w trybie przepisu podstawie §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.