Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Data: 25.02.2021

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solultons dotyczące Komitetu Audytu.