Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Data: 01.03.2023

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solultons dotyczące Komitetu Audytu.