Raport audytora z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Raport audytora z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010