Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Data: 27.02.2019

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku przez Asseco Business Solutions S.A.