Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Data: 02.03.2016

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku przez Asseco Business Solutions S.A.