Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

Data: 03.03.2017

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku przez Asseco Business Solutions S.A.