Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

Data: 06.03.2018

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku przez Asseco Business Solutions S.A.