Sprawozdanie finansowe Asseco BS za 2016 rok

Data: 03.03.2017

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.