Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2018 rok

Data: 27.02.2019

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.