Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za 2020 rok

Data: 25.02.2021

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.