Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za 2021 rok

Data: 01.03.2022

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.