Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za 2022 rok

Data: 01.03.2023

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.