Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Data: 09.03.2011

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010