Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Data: 03.03.2015

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014.