Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Data: 02.03.2016

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.