Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2017 r.

Data: 06.03.2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.