Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2018 rok.