Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 25.02.2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2020 rok.