Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 01.03.2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2021 rok.