Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 01.03.2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2022 rok.