Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w roku 2018

Data: 27.02.2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.