Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Data: 02.03.2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.