Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Data: 03.03.2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.