Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Data: 06.03.2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.