Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku

Data: 25.02.2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A w 2020 roku.