Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku

Data: 01.03.2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A w 2021 roku.