Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku

Data: 01.03.2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A w 2022 roku.