W 2016 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 169 mln zł, czyli o 11 % więcej niż w roku 2015. Ponadto, spółka zamknęła ubiegły rok zyskiem netto wynoszącym blisko 42,5 mln zł, odnotowując 27 % wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22 % i 27 %).

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w 2016 roku przeważały przedsiębiorstwa (ponad 91,5 %). Na kolejnych miejscach znajdowali się przedstawiciele administracji państwowej (ok. 5 %) oraz instytucje finansowe (ok. 3,5 %).

Płynność finansowa

Na koniec 2016 roku Asseco Business Solutions mogło pochwalić się też bardzo wysoką płynnością finansową. Stan środków pieniężnych spółki, wraz z depozytami krótkoterminowymi oraz lokatami powyżej 3 miesięcy, wyniósł blisko 70,5 mln zł.

Dywidenda

W pierwszym półroczu 2016 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 33,4 mln zł w postaci dywidendy. Warto dodać, że od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Asseco Business Solutions podzieliło się z inwestorami aż ośmioma dywidendami, o łącznej wartości ponad 216 mln zł.

IV kwartał 2016 r.

W IV kwartale 2016 roku Asseco Business Solutions odnotowało także spore wzrosty. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 46,2 mln zł (wzrost o 6 %), wypracowała także zysk netto o wartości blisko 12 mln zł (wzrost o 14 %). EBITDA wyniosła prawie 17,2 mln zł (wzrost o 11 %), zaś zysk operacyjny EBIT blisko 14,5 mln zł (wzrost o 13 %).

Komentarz Zarządu
Cieszy nas fakt, że od dłuższego już czasu możemy informować rynek o dobrych wynikach finansowych naszej spółki oraz wzrostach w wielu kluczowych obszarach. Także tym razem nasze wyniki pokazują, iż posiadamy duży potencjał, dzięki prowadzonej przez nas od lat polityce wzrostu poprzez rozwój oferty, a także poprzez podnoszenie kompetencji sprzedażowych, wdrożeniowych i serwisowych. Pozwala nam to na stałe zwiększanie portfolio kontrahentów zarówno w Polsce, jak i zagranicą" - mówi Wojciech Barczentewicz, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Więcej infomacji znajduje się w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok.