W pierwszym półroczu 2019 r. Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 125,6 mln zł oraz zysk netto wynoszący 29,5 mln zł. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT to kwoty (odpowiednio): 48,5 mln zł oraz 36,3 mln zł. Największe przychody spółki wygenerowała sprzedaż rozwiązań klasy ERP (Enterprise Resource Planning) -118,9 mln zł pochodziło z tego właśnie źródła.

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w I półroczu 2019 r. roku przeważały przedsiębiorstwa (91,1 %). Na kolejnych miejscach znajdowali się przedstawiciele administracji państwowej (5,3 %) oraz instytucje finansowe (3,6 %).

Głównym rynkiem zbytu dla rozwiązań oferowanych przez Asseco Business Solutions jest Polska. Jednocześnie spółka w coraz większym zakresie dociera też ze swoją ofertą za granicę. Rozwiązania Asseco BS zostały wdrożone w 50 krajach świata, w takich regionach jak: Europa, Bliski Wschód, Azja, Australia czy Ameryka Łacińska. W pierwszym półroczu 2019 r. sprzedaż zagraniczna spółki wyniosła 16,1 mln zł (wzrost o 8,3 %).

Więcej informacji na temat raportu za I półrocze 2019 r. znajduje się w sekcji Relacje Inwestorskie/Raporty Półroczne.